Expeditie Natuur

 

Veldwerk water

 

Competenties

Levenscyclus dieren Determineren  Diergedrag
Ordenen organismen Ordenen dieren Voedselweb en -keten
Biotoopstudie Onderzoeken Presenteren