Cyberpesten, digitaal pesten of digipesten is het pesten op internet.

Iemand kan op verschillende manieren cyberpesten. Het gaat om kwetsende of bedreigende teksten bijvoorbeeld via chatprogramma’s als WhatsApp of Facebook. Ook kunnen beledigende foto’s, video’s of persoonlijke gegevens van het slachtoffer op internet worden gebruikt om deze op sociaalnetwerksites te plaatsen (cyberbaiting)

 

Uit Belgisch onderzoek is gebleken dat één op de tien jongeren gepest wordt via internet.

 

 

www.itsuptoyou.nu

It’s up to you is een interactieve film die als interventie tegen cyberpesten wordt ingezet op scholen. Leerlingen bepalen zelf de keuzes van de hoofdpersoon en creëren daarmee hun eigen persoonlijke verhaal.

tegencyberpesten.mediawijs.be

Een online platform waar je terecht kan om voor tips om cyberpesten te voorkomen en aan te pakken.

www.nupraatikerover.be

Ben je minderjarig en heb je vragen over seksueel misbruik? Word je seksueel lastig gevallen? Word je vaak uitgescholden? Is er iemand die je fysiek pijn doet? Ken je iemand met zo’n probleem? Je kan hierover anoniem chatten met één van onze gespecialiseerde medewerkers.

www.jac.be

Een Jongeren Advies Centrum, beter bekend als JAC is in Vlaanderen een onafhankelijk informatiepunt voor jongeren.

www.awel.be

Awel luistert naar alle kinderen en jongeren met een vraag, een verhaal en/of een probleem. Awel is sedert 17 mei 2012 de naam van de telefonische en online hulpverlening Kinder- en Jongerentelefoon in Vlaanderen.

www.noknok.be

Met deze website leer je controle over je eigen leven te hebben. Je leert jezelf te waarderen. Je kan het hoofd bieden aan stress en tegenslag. Je leert positief in het leven te staan.

www.tzitemzo.be

tZitemzo gaat uit van gelijkwaardigheid voor jong en oud. Vroeger lag de nadruk op het beschermen van kinderen. Nu ligt dit vooral op de inbreng van de kinderen zelf en het beschermen van hun rechten.

jongerenwelzijn.be

jongerenwelzijn.be is een officiële website van de Vlaamse overheid uitgegeven door Jongerenwelzijn.  Bij ernstige of langdurige problemen kunnen kinderen, jongeren en oudersin contact komen met Jongerenwelzijn.