Opzoeken

Het aanbod digitale informatie op het internet is reusachtig, de kwaliteit daarentegen vaak wisselend.
Zich een weg banen hierdoor, het kaf van het koren scheiden, de speld in de hooiberg vinden, de juiste zoekvragen stellen, weten hoe informatiebronnen opgebouwd zijn en hoe je ze kunt bevragen is één van de basistaken in deze kennismaatschappij.

Informatie zoeken Betrouwbaarheid controleren

zoekmachines:

Bekijk ook informatievaardigheden. 

 

Presenteren

Door iets te presenteren kan je ideeën, concepten en verhalen overbrengen. Deze vaardigheid helpt je dan ook om anderen te overtuigen van je kunnen en kan hen meenemen in jouw verhaal.  De tijd dat alleen Powerpoint gebruikt werd om informatie te presenteren is voorbij. Nu zijn er de interactieve posters, mindmaps, animatiefilmpjes, online magazines, …

Office PowerPoint

Google Presentation Prezi
Emaze Canva

PowToon Studio

 

 

Tekstverwerker

Een tekstverwerker is een computerprogramma voor het schrijven, bewerken en opmaken van teksten.

Office Word

Google Document

Open Office

     

 

Communiceren en Samenwerken

​We werken in de 21e eeuw zelden meer alleen. Werk wordt gespecialiseerder, om tot een geheel te komen moet je samenwerken. Een aandachtspunt in deze tijd van snel voortschrijdende technologie is samenwerken op afstand, digitaal/virtueel samenwerken.

Google Classroom

Google Drive Gmail
Smartschool Padlet

Skype

Google forms Mentimeter

Kahoot

Creatieve vormgeving

Creëren betekent letterlijk iets scheppen, iets voortbrengen, iets doen ontstaan. Dit is een vaardigheid van alle tijden. Zonder creativiteit en scheppend vermogen zou de wereld van vandaag er heel anders uitzien.

Youtube creators

Creaza

Wevideo

Tinkercad

Google sketchup

SmartDraw

Sutori

myHistro

Moovly

MindMup

Mindmeister

audacity