Doel:

  • Het belang van wetenschap in onze maatschappij duiden.
  • Jongeren bewust maken welke impact wetenschap in hun studierichting heeft.
  • Wetenschappelijke interesse prikkelen.

Partnerscholen:

 

Deel1: Interdisciplinaire workshops

Na hun selectie kwamen de ambassadeurs eerst samen om het belang van wetenschap vanuit verschillende invalshoeken te bekijken.

Koninklijk Atheneum Deurne Lieselotte Mendonck
Koninklijk Atheneum Deurne Mohammed Abioui
Koninklijk Atheneum Deurne Ismail Choukri
de! Kunsthumaniora Jytte Brauwers
de! Kunsthumaniora Emma Rutten
de! Kunsthumaniora Elena Vanthienen
Spectrumschool Fleur De Ley
Spectrumschool Deivid Kachev
Spectrumschool Abdessamad Moumad
Spectrumschool Kasmir Singh


Deel2: Bezoek CERN

Als muzikant is wetenschap niet het eerste waar je aan denkt. Je denkt aan talent of misschien gewoon aan wat woorden en noten samenbrengen om een lied te maken, maat wetenschap? Niet echt. Dat dacht ik ook altijd, want je houdt er geen rekening mee dat er een reden is dat als je een snaar bespeelt, er ook werkelijk geluid uit komt, of als je eens goed klopt op je drumstel, hetzelfde gebeurt. Dat is wetenschap als muzikant. Ik heb bij het bezoek aan CERN geleerd dat muziek en wetenschap goed samengaan. Ik was vooral onder de indruk de eerste dag in de koepel in de grote ruimte daar. Er speelde daar muziek en als je er niet écht op lette viel het niet zo hard op, maar het was er wel. Toen ik erop begon te letten, besefte ik dat ook daar werk in was gestoken. En misschien wel een samenwerking tussen de wetenschappers daar ter plekke en wat muzikanten. Dat vond ik indrukwekkend.

Jytte Brauwers

 

Wetenschap ligt aan de basis van praktisch alle kunstvormen. Bij fotografie is het heel prominent aanwezig. Het vastleggen van een beeld, vooral bij analoge fotografie, is een heel chemisch proces op zich. Natuurlijk kan het ook als inspiratiebron gebruik worden. Veel kunstenaars verwerken soms tot in kleine details wetenschappelijke verschijnselen in hun werken. Deze kunnen merkwaardige resultaten worden. Licht en geluid zijn heel belangrijk in mijn studie, maar ook heel belangrijk in de wetenschap, en met deze hou je in de fotografie en cinematografie je best heel veel mee bezig. Na dit jaar wil ik misschien Conservatie-Restauratie gaan studeren, een studie die ook heel erg veel kennis van chemie vereist. Het is dus wel een voordeel dat ik in een kunstonderwijs ook nog wetenschappelijke vakken krijg, want deze ga ik misschien nog goed kunnen gebruiken.

Het spreekt van zich dat we in CERN enorm veel hebben bijgeleerd. De dingen die ons werden voorgeschoteld, krijg je natuurlijk nooit te zien in het dagelijkse leven. Het was een zeer interessante ervaring!

Elena Vanthienen

Dag 1 – Woensdag 3 oktober

De eerste dag zijn we naar het S’Cool lab gegaan. Daar hebben we een zeer leuke proef uitgevoerd. We hebben namelijk een nevelkamer gemaakt. In zo een kamer is het mogelijk om kosmische deeltjes en alfa deeltjes te zien. Om een nevel kamer te maken heb je enkel nodig: een doorzichtige bak, een viltlaag die is vastgehecht aan de bovenkant van de bak, droog ijs en alcohol. Omdat het temperatuurverschil groter is dan 30°C ontstaat een nevel waarin je de deeltjes kan waarnemen. We hebben geleerd dat de kosmische deeltjes door het plasticomhulsel kunnen, terwijl de alfadeeltjes in de nevelkamer gecreëerd worden. Nadat we onze ‘geknutselde’ versie gebruikt hadden zette de persoon die de werkshop begeleidde een professionele machine. Deze werkte net iets beter, we zagen veel meer kosmische deeltjes tegelijkertijd terwijl er bij in onze zelfgeknutselde nevelkamer slechts één deeltje per keer zichtbaar was. De machine is net iets te duur, maar de proef zal ik nog eens doen als ik al het materiaal heb.

Lieselotte Mendonck

The first day, we went to check out a lot of things. One of them was the facility “Isolde” which is a part of CERN. This facility is dedicated to the production of a large variety of radioactive ion beams for many different experiments of nuclear and atomic physics, life science and other things. This facility is located in France, close to Switzerland. The trip there was divided in two parts. The first part was more theoretical. A guide explained us how everything worked with PowerPoint. The second part we had another guide that showed us around “Isolde”. After this interesting excursion, we went back to our hotel and went directly to sleep after a long exhausting day

Mohammed Abioui

Dag 2 – Donderdag 4 oktober

Toen wij naar Cern zijn geweest hebben we twee presentaties bijgewoond. De presentaties waren heel interessant. Bij de eerste presentatie vertelde een man over de geschiedenis van Cern en hoe hij heeft meegeholpen met het bouwen van de deeltjesversneller van Cern. Dit duurde 25 jaar lang.

Bij de tweede presentatie werd er veel informatie gegeven verspreid over een aantal decennia. Deze presentatie werd geprojecteerd op de muur.

In deze zaal stond ook een heel grote en oude deeltjesdetector waarop de werking werd geprojecteerd zodat het leek dat de onderdelen aan het bewegen waren. Ik zelf vond dit een top ervaring en daarom raad ik dit zeker aan aan andere mensen.

Kasmir Singh

De microcosm is een redelijk grootte zaal met verschillende replica’s. En dat vond ik zo cool om te zien, en bij elke replica stond er een stukje uitleg en informatie bij sommige replica’s stond er zelfs en filmpje om de werking te laten zien hoe het gebeurt stap per stap. Ik zelf vond de replica van de deeltjesversneller het coolste om te zien want deze replica had een filmpje en toonde je hoe de protonen en neutronen tegen elkaar botsten en het effect ervan. Kort en bondig ik heb veel bijgeleerd van de Microcosm

Deivid Kashev

Dag 3 – Vrijdag 5 oktober

Naast CERN en de stad Genève hebben we ook de Universiteit van Genève bezocht. Daar hebben we deelgenomen aan 2 workshops, 1 over wiskunde en 1 over fysica. Bij de wiskundige workshop hebben we een voorproefje gekregen van wat kansrekenen heeft te bieden. We hebben daarbij 2 steekproeven uitgevoerd. Bij de eerste steekproef hebben we koppels van dobbelstenen die met verschillende combinaties 21 ogen geven, gewerkt. We hebben de verschillende koppels tegen elkaar laten strijden en geobserveerd welk koppel er het meeste won. Hierbij hebben we een bepaalde statistische wetmatigheid kunnen waarnemen waarbij elke van de koppels tegen een van de andere koppels verloor en tegen de andere won. Bij de tweede proef die we uitvoerden hebben we een muntstuk 100 maal opgeworpen en geobserveerd hoeveel keer ze op kop of op munt landde. Uit deze proef hebben we kunnen concluderen dat er altijd wel een kans is dat je een bepaalde hoeveelheid patronen krijgt.

Bij de workshop over fysica hebben we ons beziggehouden met de kosmos en het detecteren van planeten. Hier hebben we geleerd dat je uit lichtstralen die door andere sterren worden uitgezonden we ongelofelijk veel informatie over hemellichamen in de kosmos kunt vergaren zonder deze met het blote oog waar te nemen. We hebben ook de werking van de zwaartekracht besproken. De zwaartekracht wordt eigenlijk veroorzaakt door het ruimte-tijdveld. Hoe groter de massa van een hemellichaam hoe meer deze het veld zal afbuigen waardoor ze een steeds grotere zwaartekracht krijgt. Ook hebben we het belang van het magnetisch veld van de aarde dat door de metalen kern van de aarde wordt veroorzaakt besproken. Het magnetische veld buigt namelijk zonnestormen af die bestaan uit geladen deeltjes. Zonder het magnetisch veld zouden we niet kunnen leven op aarde. Het was een fantastische en leerrijke activiteit die ons veel heeft geleerd over de wetenschap en ons wat meer inzicht heeft gegeven in de kosmos

Ismail Choukri

Cern (Astronomie) Op de universiteit van Geneve kregen we de kans om een cursus astronomie te volgen. Dit was voor ons allen zeer interessant. We kregen een gedetailleerde uitleg over hoe ons zonnestelsel juist ineen zit en hoe we dit kunnen vastleggen met metingen. Als afsluiter hebben we nog een kleine zelf gemaakte replica gezien van een aurora borealis. Om het in het kort te zeggen we hebben allemaal zeer genoten van deze kans en cursus.

Emma Rutten

 

Deel3: Communicatie 

Redactioneel werk
Een multidisciplinaire samenwerking tussen de!KUNSTHUMANIORA, de Spectrumschool en het Atheneum in Deurne: tien leerlingen uit respectievelijk het KSO, TSO en ASO  kregen dankzij het Solvay fonds de kans om CERN – Europees laboratorium voor deeltjesfysica – te ontdekken en te beleven.


“Waar komen wij vandaan?“

Een existentiële vraag waarop niemand een eenduidig, sluitend antwoord kan geven. Een vraag waarover een team van 3000 wetenschappers over heel de wereld zich geënthousiasmeerd en gepassioneerd buigen. Er bestaan verschillende theorieën of hypotheses over het ontstaan van het heelal. In CERN onderzoekt men de juistheid van deze theorieën om deze te aanvaarden, te verwerpen of bij te sturen.

‘s Wereld grootste deeltjesversneller staat in het CERN in Genève: de Large Hadron Collider (LHC). Ze wordt gebruikt om deeltjes te versnellen, zodat deze bijna tegen lichtsnelheid c botsen. Met de energie E die daarbij vrijkomt, ontstaan spontaan nieuwe deeltjes. De gevormde deeltjes kunnen onder andere verschillen in hun massa m. Einstein beschreef al in 1905 in zijn relativiteitstheorie hoe massa uit energie kan ontstaan en omgekeerd: E = m c².

Met behulp van vier onafhankelijke detectoren trachten wetenschappers te achterhalen welke deeltjes bij die botsingen gevormd worden, in de hoop nieuwe deeltjes zoals in 2012 het Higgs-deeltje (in de volksmond Godsdeeltje) op te sporen om bestaande theorieën te bevestigen of te ontkrachten. Het Higgs-deeltje verklaart zo hoe een deeltje ‘massa’ krijgt.

Elk nieuw deeltje dat ontdekt werd en nog ontdekt zal worden, brengt wetenschappers een stapje dichter bij onze ‘oorsprong’.

De leerlingen kregen rondleidingen, volgden workshops en snoven de sfeer in het CERN en in Genève op. Ze leerden de geschiedenis van CERN kennen en bezochten er de allereerste deeltjesversneller. Ze zagen hoe experimentele fysici proeven uitvoerden en hoe wetenschappers in de controlekamer van de grootste detector (ATLAS) samenwerkten. Ze bouwden zelf een nevelkamer waarin onzichtbare deeltjes zoals alfa-straling en beta-straling plots zichtbaar werden. Ze leerden over de manier waarop planeten en sterren buiten ons zonnestelsel gedetecteerd worden, en op welke manier hemellichamen de ruimte om zich heen vervormen.

De leerlingen werden geïnspireerd door de verhalen die werden verteld, de beelden die ze zagen en de klanken die ze hoorden. Ze trokken foto’s, filmden en namen de geluiden in zich op. Het eindresultaat daarvan krijgen jullie zeker nog te zien!

Mevr. Impens

 

Posters:

Met dank aan de begeleidende leerkrachten

  • Mevr. Impens
  • Mevr. Geussens
  • Mr. Al Farisi
  • Mr. Van Camp

 

Project funded by