Competenties zijn bekwaamheden die tot uitdrukking komen in zichtbaar gedrag.

Je kan op verschillende manieren naar je competenties kijken. Een eerste manier bestaat

erin te kijken naar je technische vaardigheden. Vaktechnische competenties zijn de

technische vaardigheden, de kennis of inzichten die iemand moet beheersen om een

functie naar behoren te kunnen uitoefenen. Voorbeelden zijn talenkennis, kennis van

wetgeving of de vaardigheid in het gebruik van informaticapakketten.

 

Meer voorbeelden vind je op: http://www.vdab.be/cobra


Waar ben jij goed?

 


Beroepenhuis

VDAB

Onderwijskiezer


Talenten Kaart