NEN: Nederlands normalisatie-instituut
DIN: Duitse nationale normeringsinstantie
NBN: Belgisch bureau voor Normalisatie
CEN: Europees standaardisatie comité
ISO: Internationale Organisatie voor Standaardisatie